Coaching – pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. tzw. coach), a jego uczniem/klientem/sportowcem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

"Coach", to inaczej osobisty trener, mentor i psycholog w jednej osobie. Nie musi mieć własnych wybitnych wyników w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu, lecz posiadać odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie. Podobnie jak w sporcie – dobry trener np. zespołu skoczków narciarskich nie musi mieć na swoim koncie tytułu mistrza świata w tejże dyscyplinie sportu, aby osiągnąć ze swoim zespołem sukces. W obydwu przypadkach najistotniejsze będą zatem kwalifikacje trenera (coacha) związane z kierowaniem procesami uczenia.

Funkcja coacha wg definicji podanej przez International Coaching Community:

    * Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące rezultaty.

    * Coach koncentruje się na celach, które wybierają klienci.

    * Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.

    * Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.

    * Coach zapewnia nową perspektywę.

    * Coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.

    * Bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.

    * Bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te cele, które chce osiągnąć.

    * Siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i klientem.

Coaching jest odpowiedzią na ludzkie stresy i zapotrzebowanie bycia ciągle bardziej efektywnym we współczesnym konkurencyjnym społeczeństwie. Nie ma jasnych relacji między twórcami i praktykującymi coaching a środowiskami akademickimi. Z drugiej strony, specjaliści od coaching obiecują pomoc we wszystkich problemach na zasadzie, "sam powinieneś wiedzeć jak to rozwiązać", przypomina to psychoanalizę, ale jeszcze bez solidnych naukowych podstaw i konsensusu dotyczących w szególności oceny, pomiarów wyników i etycznych norm tej nowej aktywności. Jak dotychczas, coaching jest najbardziej zaawansowany w dziedzinie sportu. Obecnie teorie coachingu można zaliczyć jeszcze do paranauki, jednakże, wydaje się że mimo licznych wątpliwości które jeszcze budzi, prędzej czy później, coaching stanie się istotnym i praktycznym działem psychologii stosowanej z teoretycznymi naukowymi podstawami bazującymi na modelach socio-kognitywistycznych takich jak, inteligencji, samo-świadomości, czy zarządzania racjonalnymi i irracjonalnymi motywacjami (ang. motivation management).

 

PRZYCZYNA OPORU PRACOWNIKÓW

METODY PRZECIWDZIAŁANIA OPOROM

Zmiana uniemożliwia działanie w sposób, do którego przywykli pracownicy

Wskazanie korzyści płynących z działania nowych metod

Brak zrozumienia istoty zmiany i wiary w realność jej powodzenia

Szczegółowe zapoznanie pracowników z istotą i korzyściami coachingu

Pracownicy stają wobec konieczności zmiany głęboko zakorzenionych przekonań

głęboko zakorzenionych przekonań Przedstawienie jak inni, np. menedżerowie zmieniają swoje przekonania w wyniku pojawienia się badań przeczących ich poprzednim poglądom. Wykazanie, że nowe przekonania niekoniecznie muszą się wiązać ze zmianą starych i mogą je wzbogacać

Brak zaufania do coacha

Uświadomienie pracownikom, że profesjonalista nie jest związany z danym przedsiębiorstwem, a więc jest zdystansowany wobec jego wewnętrznych spraw

Panuje przekonanie, że zmiana została narzucona odgórnie.

Przekonanie zespołu do słuszności wprowadzenia tej zmiany przez władze, przedstawianie korzyści płynących ze zmian bezpośrednio dla pracowników oraz firmy.

Opór przed nową sytuacją, lęk przed odczuciem swojej niekompetencji

Uświadomienie pracowników o roli coacha, jego indywidualnym podejściu i nakierowaniu na pomoc i rozwój

Strach przed brakiem czasu na bliżej nieokreślone rozmowy o rozwoju zawodowym

Wprowadzenie coachingu ma na celu usprawnienie pracy oraz efektywne gospodarowanie czasem

Obawa przed zmianą organizacji pracy

Uświadomienie pracownikom, że rutyna źle wpływa na ich rozwój osobisty